KAASUDYNAMIIKAN PERUSTEET


1. Liikkuvan kaasun termodynaamiset parametrit

2. Jatkuvuusyhtälö

3. Liikemääräyhtälö

4. Bernoullin yhtälö

5. Kimmoisten herätteiden leviämisnopeus

6. Kaasun kokoonpuristuvuuden huomioonottaminen. Machin luku

7. Machin kartio

8. Suutin

9. Suuttimen ja lämpökoneen yhdenmukaisuus

10. Suihkumoottori

11. Kulkumoottori RD-107