Liikkeet kiertoradalla

Siirto radalta toiselle


KINEMATIIKKA Lennon aktiivinen vaihe